રેલ્વેમાં ટ્રેડ એપ્રેન્ટીસની 1044 ખાલી જગ્યા, આઈટીઆઈ કરનાર ઉમેદવારોને તક

railway vacancies

railway vacancies

 

સાઉથ ઈસ્ટ સેંટ્રલ રેલ્વે, નાગપુરે ટ્રેડ એપ્રેન્ટીસની 1044 ખાલી જગ્યાની ભરતી માટે યોગ્ય ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મગાવી છે. આ જગ્યા પર કામ કરવા માગતા ઉમેદવારો ઓફિશિયલ વેબસાઇટના માધ્યમથી 3 જૂન, 2022 સુધીમાં ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

ઉમેદવારો 3 જૂન સુધીમાં ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે, ફી ભરવાની નથી

 

શૈક્ષણિક યોગ્યતા : ઉમેદવારે માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 પાસ કર્યું હોવું જોઈએ. આ સાથે આઈટીઆઈની ડિગ્રી હોવી જોઈએ.

 

વય મર્યાદા : ઉમેદવારોની ઉંમર 15 થી 24 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ, અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળશે.

 

એપ્લિકશન ફી : આ જગ્યા માટે અરજી કરવા ઉમેદવારો કોઈ પણ ફી ભરવાની નથી.

સ્ટાઇપેન્ડ :  પસંદગી પામનાર ઊમેદવારોને નક્કી કરેલાં નિયમોને અનુરૂપ પ્રતિમાસ વેતન મળશે.

 

પસંદગી પ્રકિયા : યોગ્ય ઉમેદવારની પસંદગી મેરિટ લિસ્ટના માધ્યમથી કરશે.

 

આ રીતે અરજી કરો : ઓફિશિયલ વેબસાઇડ www.seer.Indiareilways.gov.in ના માધ્યમથી ઉમેવારો અરજી કરી શકે છે. નાગપુર ડિવિઝન માટે 980 તથા મોતીબાગ વર્કશોપ નાગપૂર માટે 64 સીટી રિઝર્વ છે.

Reference by : https://www.divyabhaskar.co.in