ક્રિકેટ – ખૂબ જ લોકપ્રિય રમત: રસપ્રદ માહિતી

રમત-ગમત ની રમતમાં ક્રિકેટ ખુબજ લોકપ્રિય રમત છે, આ લેખ દ્વારા આપ તેની રસપ્રદ માહિતી જાણી શકશો. ક્રિકેટ ની શરૂઆત ૧૬મી સદીના અંતમાં દક્ષિણ-પૂર્વ ઈંગ્લેન્ડમાં થયો હતો. તે 18મી સદીમાં… Read More »

Weight Loss Diet

Weight Loss Diets Overview: About to more than 100 million populations across the world proceed a weight loss diet in any given year and up to 95 % of them regain the burden they lose among 5 years. Worse, 1/3 can gain back a lot of weight than they… Read More »