જુનિયર એન્જિનિયર આસિસન્ટ ની ભરતી

By | May 25, 2022

જુનિયર એન્જિનિયર આસિ. સહિતની 19 જગ્યાની ભરતી

Junior Engineer Asi. Recruitment

Junior Engineer Asi. Recruitment

ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઓટોમિક એનર્જીએ જુનિયર એન્જિનિયર આસિસ્ટન્ટસહિતની 19 જગ્યાની ભરતી માટે યોગ્ય ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મગાવી છે. ઉમેદવારો 6 જૂન, 2022 સુધીમાં ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે.

 શૈક્ષણિક યોગ્યતા : ઉમેદવારે માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાથી એમબીબીએસ, બીઈ, બિટેક, કર્યું હોવું જોઈએ. પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત છે. ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર વીસ્તૃત માહિતી મળશે.

વય મર્યાદા : જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોની ઉમર 40 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ. અનામત વર્ગના ઊમેદવારોને નિયમ અનુસાર વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળશે.

 સેલેરી : પસંદગી પામનારા ઉમેદવારો પે-મેટ્રિક્સ લેવલ-3 થી લેવલ-11ને અનુરૂપ દર મહિને સેલરી મળશે.

 આ રીતે અરજી કરો : આ જગ્યા પર કામ કરવા માગતા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓફિસિયલ વેબસાઇટ www.iguar.gov.in/ ના માધ્યમથી ઓનલાઇન મોડમાં અરજી કરી શકે છે.

 એપ્લિકેશન ફી : વિવિધ પોસ્ટ માટે અલગ અલગ ફી નિયત કરાઇ છે. વીસ્તૃત જાણકારી નોટિફિકેશનમાથી મળી રહેશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા : આ જગ્યા માટે યોગ્ય ઉમેદવારની પસંદગી ઇન્ટરવ્યૂના માધ્યમથી કરવામાં આવશે.

Reference by : https://www.divyabhaskar.co.in